Pogoji spletne trgovine

1. O spletni trgovini

Spletno trgovino na spletnem mestu www.sij.ravneknives.com upravlja družba SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju: PRODAJALEC).

Ime družbe: SIJ RAVNE SYSTEMS družba za proizvodnjo industrijske opreme in storitve d.o.o.
Krajše ime družbe: SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.
Naslov: Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: +386 2 870 6200
   
Spletna stran: Spletna trgovina:   www.sij.ravnesystems.com
www.sij.ravneknives.com
E-mail: info@ravnesystems.com
Matična številka: 1367439000
Davčna številka: SI75949504
Bančni račun: SI56 0400 1004 8055 244, SWIFT: KBMASI2X
 

Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor

SI56 0292 3026 4281 490, SWIFT: LJBASI2X

Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Številka vpisa v register in registrski organ: 10977900, Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

2. Veljavnost

»Pogoji spletne prodaje« so sestavni del ponudbe, pogodbe ali potrditve naročila. Določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti ter poslovna razmerja med PRODAJALCEM in KUPCEM. KUPCA zavezujejo »Pogoji spletne prodaje«, ki so veljavni ob naročilu. Z oddajo naročila KUPEC izrecno sprejme veljavnost »Pogojev spletne prodaje« za tekoča in vsa prihodnja naročila (s klikom na potrditveno polje »Pogoje spletne trgovine SIJ RAVNE SYSTEMS sem prebral in se z njimi strinjam«).

3. Ponudba

Spletna trgovina se uporablja za prodajo industrijskih nožev (v nadaljevanju: proizvod/proizvodi) in nadomestnih delov za različne industrije. PRODAJALEC v okviru poprodajnih storitev zagotavlja povezane nadomestne dele, skladne z originalno opremo blagovne znamke proizvajalca stroja, ki je naveden ob proizvodu.

Ponudba se redno posodablja in se lahko spremeni.

4. Cene

Navedene cene v spletni trgovini so veljavne samo na spletu.

Cene, navedene v spletni trgovini, so v evrih in ne vključujejo DDV-ja ter stroškov pošiljanja. Cena se lahko spremeni glede na naročeno količino. Cene, ki so veljavne ob oddaji naročila, nimajo časovne omejitve. Veljajo cene, ki so objavljene v trenutku oddaje naročila.

Skladno s slovensko zakonodajo (Zakonom o davku na dodano vrednost /v nadaljevanju ZDDV-1/ in Pravilnikom o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost /v nadaljevanju P-ZDDV-1/) PRODAJALEC za vsako naročilo KUPCU zaračuna tudi DDV v višini 22 odstotkov od vrednosti naročila. Za vsako prvo naročilo se DDV v višini 22 odstotkov od vrednosti naročila zaračuna tudi vsem pravnim osebam.

Kadar se proizvod(i) dostavlja(jo) v tujino, obstaja možnost poravnave carinskih in drugih lokalnih davkov. Te dajatve nosi izključno KUPEC in je zanje v celoti odgovoren, tako z vidika prijave ustreznim organom kot tudi plačila.

Stroški pošiljanja se določijo naknadno na podlagi teže in naslova dostave, kar je posebej prikazano v tretjem koraku procesa naročanja »Pregled in plačilo«.

5. Pogoji dostave

PRODAJALEC bo dostavil naročene proizvode na naslov, ki ga je KUPEC navedel v procesu naročanja, v časovnem okviru, določenem v razdelku 5.1 (»Okvirni časi dostave«).

Časovni okviri so določeni ločeno za tri glavna območja dostave: 

 • Slovenija,
 • ZDA,
 • evropske države (vključno z Rusijo in Belorusijo).

Dostave v druge države trenutno ni mogoče zagotoviti.

PRODAJALEC za dostavo uporablja prevozne storitve več pogodbenih partnerjev. PRODAJALEC si pridržuje pravico, da za optimalno dostavo naročila sam izbere najprimernejšo storitev.

Proizvodi se dostavijo v embalaži, ki je primerna za varen prevoz po kopnem, morju ali zraku. Če so proizvodi zapakirani v lesene zaboje, so slednji ustrezno toplotno obdelani, skladno z zahtevami mednarodnega standarda ISPM. Vsi proizvodi so ustrezno zaščiteni pred vremenskimi vplivi oziroma korozijo.

PRODAJALEC ne odgovarja za poškodbe na proizvodih in zamude, ki nastanejo zaradi malomarnosti ali neskladnosti špediterja/prevoznika.

Proizvodi se dostavijo skupaj z izvirniki prevoznih dokumentov, potrebnih za urejanje carinskih postopkov v vsaki posamezni državi.

5.1 Okvirni časi dostave

Okvirni čas dostave je zgolj informativne narave in se razlikuje glede na ciljni kraj, in sicer:

 • dostava znotraj Slovenije: običajno največ sedem delovnih dni od dneva prejema sredstev na račun PRODAJALCA,
 • dostava v evropske države (vključno z Rusijo in Belorusijo): običajno od sedem do 14 delovnih dni od dneva prejema sredstev na račun PRODAJALCA,
 • dostava v ZDA:  običajno od sedem do 14 delovnih dni od dneva prejema sredstev na račun PRODAJALCA.

Če naročeno zaradi nepredvidljivih razlogov ni dostavljeno pravočasno, se KUPCA obvesti po elektronski pošti o zamudi in novem okvirnem času dostave.

6. Pogoji plačila

Ko KUPEC odda naročilo in mu PRODAJALEC izstavi predračun, ga je KUPEC dolžan plačati. Na podlagi tretjega odstavka 43. c Zakona o varstvu potrošnikov je treba v procesu oddaje izbrati način plačila. PRODAJALEC omogoča naslednje načine plačila:

 • bančno nakazilo na račun PRODAJALCA*,
 • s plačilno oziroma kreditno kartico (MasterCard, Visa, BA, Maestro)**,
 • PayPal**.

* KUPEC mora izvesti plačilo v petih delovnih dneh od prejema elektronske potrditve naročila. V nasprotnem primeru lahko PRODAJALEC prekliče rezervacijo izbranih proizvodov in jih proda drugim strankam. KUPEC bo o preklicu naročila obveščen po elektronski pošti. Plačilo mora biti izvedeno brez odbitkov.

** Pri plačilu s plačilno kartico, kreditno kartico ali prek računa PayPal veljajo naslednji pogoji:

 • plačnik (podatki v računu KUPCA) mora biti oseba ali organizacija, ki je lastnik plačilne kartice, kreditne kartice ali računa PayPal,
 • ko PRODAJALEC potrdi prejem naročila, vsebine naročila oziroma končnega zneska, naročila ni več mogoče spreminjati, razen izjemoma na podlagi predhodne odobritve.

7. Proces naročanja

Pravico do naročila v spletni trgovini ima vsak registrirani uporabnik spletne trgovine. Registrirati se je mogoče pred procesom naročanja.

Naročilo je mogoče oddati samo za proizvode na zalogi, količina naročenih proizvodov pa ne sme biti manjša od minimalnega naročila. Če sta oba pogoja izpolnjena, se naročilo lahko odda.

Postopek naročanja poteka v štirih korakih:

 1. korak: izdelki,
 2. korak: naslov za dostavo,
 3. korak: pregled in plačilo,
 4. korak: potrditev naročila.

Naročilo KUPCA bo sistemsko potrjeno tako, da se na elektronski naslov KUPCA, ki ga je ta navedel ob oddaji naročila, pošlje samodejno ustvarjeno elektronsko sporočilo (z naslovom »Potrdilo o prejemu naročila«). V samodejno ustvarjenem elektronskem sporočilu bosta prikazana ime KUPCA in povzetek naročila. Od tega trenutka naprej bodo vse cene in drugi pogoji fiksni ter bodo veljali tako za PRODAJALCA kot za KUPCA.

Prodajna pogodba oziroma naročilo (tj. prvo elektronsko sporočilo s potrdilom o prejemu naročila) se v elektronski obliki shrani na strežniku spletne trgovine.

Naročilo bo potrjeno samo, če bo KUPEC dal vse podatke, potrebne za uspešno dokončanje naročila, in poravnal znesek naročila v petih delovnih dneh od prejema elektronske potrditve naročila. KUPEC jamči za pravilnost vseh podatkov, ki so potrebni za oddajo naročila. Če so vsi podatki ali del podatkov o naslovu za dostavo nepravilni in se je blago zaradi tega vrnilo v skladišče PRODAJALCA, bo KUPEC odgovarjal za vse posledice, PRODAJALEC pa mu bo zaračunal administrativne stroške in stroške pošiljanja, ki nastanejo zaradi vrnitve naročila oziroma naročil.

Obveznosti PRODAJALCA nastanejo na dan, ko ta prejme in potrdi naročilo KUPCA.

PRODAJALEC si pridržuje pravico, da ponudbo pošlje po elektronski pošti, če potrebuje dodatne podatke o lastnostih naročenih proizvodov ali če proizvodov nima na zalogi.

7.1. Stranke

Stranke so lahko fizične, tj. potrošniki, ali pravne osebe.

 • Naročila fizičnih oseb, tj. Potrošnikov

Skladno s slovensko zakonodajo (Zakonom o davku na dodano vrednost /v nadaljevanju ZDDV-1/ in Pravilnikom o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost /v nadaljevanju P-ZDDV-1/) PRODAJALEC za vsako naročilo, ki ga opravi KUPEC, zaračuna DDV v višini 22 odstotkov od vrednosti naročila.

 • Naročila pravnih oseb

Skladno s slovensko zakonodajo (Zakonom o davku na dodano vrednost /v nadaljevanju ZDDV-1/ in Pravilnikom o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost /v nadaljevanju P-ZDDV-1/) bo PRODAJALEC za vsako prvo naročilo vsem pravnim osebam zaračunal DDV v višini 22 odstotkov od vrednosti naročila.

Vsa nadaljnja naročila so lahko opravičena plačila DDV-ja na podlagi naslednjih zakonov:

 • države članice Evropske unije: DDV se skladno s 1. točko 46. člena Zakona o davku na dodano vrednost Republike Slovenije (ZDDV-1) ne zaračuna,
 • druge države: DDV se skladno s 1. točko 52. člena Zakona o davku na dodano vrednost Republike Slovenije (ZDDV-1) ne zaračuna.

7.2 Postopek naročanja

Oddano naročilo
Po oddaji naročila KUPEC prejme samodejno ustvarjeno elektronsko sporočilo, da je naročilo sprejeto, in predračun. Povzetek naročila je dostopen tudi v računu uporabnika. PRODAJALEC si pridržuje pravico, da lahko za potrebe preverjanja podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dostave pokliče KUPCA na njegovo kontaktno telefonsko številko ali mu piše po e-pošti. PRODAJALEC lahko KUPCA sproti obvešča o posodobljenih podatkih v zvezi z dostavo proizvodov.

Odprema/dostava naročila

PRODAJALEC v dogovorjenem roku proizvode pripravi, odpošlje in KUPCA po elektronski pošti obvesti o podrobnostih pošiljke.

Izdaja računa

Na dan odpreme se izda račun, ki se priloži k pošiljki/odposlanim proizvodom. Ko špediter/prevoznik prevzame naročene proizvode, PRODAJALEC na elektronski naslov KUPCA pošlje račun v formatu PDF. KUPEC si račun lahko ogleda v svojem računu v razdelku »Pretekla naročila«.

Račun vsebuje podatke o proizvodih, količinah, cenah, skupni vrednosti proizvodov, stroških pošiljanja, DDV-ju in skupnem znesku za plačilo.

KUPEC mora ob prejemu računa v PDF-obliki potrditi, da so podatki pravilni. PRODAJALEC ne upošteva kasnejših pritožb o pravilnosti podatkov na izdanem(ih) računu(ih).

8. Preklic naročila

KUPEC lahko prekliče naročilo tudi po oddaji. Naročilo lahko prekliče v svojem računu v razdelku »Pretekla naročila« s klikom na gumb »Preklic naročila«. To je mogoče narediti samo z naročili, ki imajo status »V OBDELAVI«. V primeru preklica naročila je KUPEC dolžan pisno potrdilo o preklicu poslati PRODAJALCU po elektronski pošti na naslov webshop@ravnesystems.com.

KUPEC ne nosi nobenih stroškov, povezanih s preklicem naročila. Pri plačilu z bančnim nakazilom bo PRODAJALEC v petih delovnih dneh po prejemu preklica naročila vrnil kupnino na bančni račun KUPCA.

9. Spletno povpraševanje

Za proizvode, ki jih trenutno ni na zalogi, je povpraševanje mogoče oddati po spletu. Če PRODAJALEC proizvodov nima na zalogi, si pridržuje pravico, da ponudbo pošlje po elektronski pošti. PRODAJALEC bo v treh delovnih dneh po prejemu povpraševanja po elektronski pošti obvestil KUPCA o razpoložljivosti blaga. Povpraševanja za proizvode, ki jih trenutno ni na zalogi, ni mogoče oddati po spletu. KUPEC lahko odda naročilo v pisni obliki tako, da ga pošlje po elektronski pošti na naslov webshop@ravnesystems.com.

KUPEC lahko svoja povpraševanja in prejete ponudbe spremlja tudi v svojem računu v razdelku »Seznam naročil/povpraševanj«.

10. Pravica do odstopa od naročila

Določila za pravne osebe:

Če KUPEC, potem ko je PRODAJALEC že odpremil naročilo, enostransko odstopi od naročila, mora PRODAJALCU povrniti stroške in škodo, povezane z izpolnitvijo naročila.

Določila za fizične osebe (potrošnike):

Določila tega odstavka veljajo izključno za KUPCE v vlogi potrošnikov, ki proizvode naročajo v spletni trgovini PRODAJALCA. KUPEC lahko odstopi od naročila brez navedbe vzroka za odstop v 14 dneh od naročila. Pravica do odstopa od naročila preneha po 14 dneh od dne, ko KUPEC ali tretja oseba, ki jo je KUPEC navedel in ni njegov špediter/prevoznik, fizično prevzame proizvode.

KUPEC mora PRODAJALCA obvestiti o odstopu od naročila. Obvestilo o odstopu od naročila mora biti pisno in nedvoumno ter poslano v 14 dneh po naročilu po elektronski pošti na naslov PRODAJALCA webshop@ravnesystems.com. KUPEC lahko, vendar ne obvezno, za odstop od naročila uporabi obrazec, ki je v prilogi.

KUPEC nima pravice do odstopa od naročila, če je bilo naročilo izdelano po natančnih navodilih KUPCA in prilagojeno njegovim osebnim potrebam.

V vsakem primeru je KUPEC dolžan najkasneje v 14 dneh od dne, ko je PRODAJALCA obvestil o odstopu od naročila, proizvode poslati ali predati na naslov PRODAJALCA. Za pravočasno vrnjene proizvode štejejo proizvodi, ki jih je KUPEC poslal PRODAJALCU pred iztekom 14-dnevnega roka.

KUPEC mora proizvode poslati na naslov PRODAJALCA:

SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.
Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem
Slovenija
s pripisom »SPLETNA TRGOVINA«.

KUPEC mora proizvode vrniti skupaj z računom.

KUPEC je dolžan proizvode vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini, razen če se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to odgovoren KUPEC. KUPEC odgovarja za kakršno koli zmanjšanje vrednosti proizvodov, PRODAJALEC pa je upravičen od KUPCA zahtevati odškodnino za vsako zmanjšanje vrednosti proizvodov, povzročeno, ker jih je KUPEC uporabljal drugače, kot je določeno v njihovih karakteristikah in načinih uporabe. Vrniti je mogoče samo celotno pošiljko (v celotni količini, kot je bila naročena) v originalni embalaži in skupaj z računom.

Če KUPEC odstopi od naročila, mu mora PRODAJALEC v 14 dneh od prejema KUPČEVEGA obvestila o odstopu od naročila vrniti vsa prejeta plačila. PRODAJALEC lahko počaka z vračilom plačila, dokler proizvodi niso vrnjeni. PRODAJALEC bo KUPCU vrnil kupnino na način, ki ga je KUPEC uporabil za prvo plačilo, razen v primeru drugačnega dogovora. KUPEC ne nosi nobenih dodatnih stroškov v povezavi z vračilom, razen stroškov pošiljanja in stroškov vračila blaga PRODAJALCU.

11. Pridržek lastninske pravice

Dostavljeni proizvodi ostanejo v lasti PRODAJALCA, dokler niso v celoti plačani.

Lastninska pravica in tveganje izgube ali nastanka naključne škode na blagu se preneseta na KUPCA, ko PRODAJALEC izpolni vse svoje obveznosti glede dostave. Skladno z določili Incoterms 2010 se za dan prenosa proizvodov šteje dan, ko PRODAJALEC izpolni obveznosti glede dostave.

KUPEC mora ukreniti vse potrebno, da zaščiti lastnino PRODAJALCA.

12. Obveznosti

Prodajalec jamči, da so dostavljeni proizvodi brez napak in v skladu s specifikacijo na naročilu in potrditvi naročila. V primeru odstopanja od dogovorjene količine ali kakovosti se PRODAJALEC zavezuje nadomestiti ali popraviti pomanjkljive proizvode.

Za škodo KUPCU zaradi izpada proizvodnje, izgube dobička ali izgube poslovnega interesa PRODAJALEC ne odgovarja. Prav tako ne odgovarja za kakršno koli drugo izgubo ali obveznosti oziroma stroške (vključno sodni stroški), škodo, reklamacije ali tožbe v zvezi z izdanim posameznim naročilom, ki nastanejo zaradi kršitve pogodbe, škodnega dejanja (vključno z malomarnostjo), napačnih navedb, kršitve zakonske dolžnosti, objektivne odgovornosti, kršitve pravic intelektualne lastnine in drugih razlogov, oziroma je odgovornost PRODAJALCA omejena do višine vrednosti reklamiranega blaga.

13. Jamčevanje za napake

PRODAJALEC zagotavlja, da so prodani proizvodi novi in so del poprodajnih nadomestnih delov, skladni z originalno opremo ob proizvodih navedene blagovne znamke proizvajalca ter izdelani skladno s standardi in pravili, veljavnimi v državi PRODAJALCA. PRODAJALEC nosi odgovornost za kakovost proizvodov, dostavljenih na podlagi naročila.

KUPEC mora pregledati pošiljko ob prejemu in preveriti ustreznost z oddanim naročilom.

KUPEC je dolžan prejeto stvar na običajen način pregledati ali jo dati v pregled, brž ko je to po normalnem teku stvari mogoče, in o očitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. KUPEC mora očitne napake grajati takoj ob prevzemu proizvodov, skrite napake pa takoj ob odkritju, vendar najkasneje v šestih mesecih od prevzema blaga.

PRODAJALEC ne odgovarja za napake na proizvodu, če je bil le-ta uporabljen za namene, ki mu niso bili znani ob sklenitvi pogodbe, in za napake, ki so posledica nepravilne uporabe, napačne vgradnje ali ravnanja, uporabe neprimerne opreme ali materiala.

V primeru upravičene reklamacije ima KUPEC pravico, da zahteva popravilo, zamenjavo ali nižjo ceno proizvodov.

14. Reklamacijski proces

Standardni obrazec za reklamacijo je dostopen na spletu (tukaj in ga mora KUPEC poslati po elektronski pošti na naslov PRODAJALCA: webshop@ravnesystems.com.

V primeru pravočasne in upravičene reklamacije KUPEC lahko:

 • zahteva odpravo napake ali drug proizvod brez napake,
 • zahteva znižanje kupnine,
 • odstopi od naročila.

PRODAJALEC mora v 14 dneh vrniti KUPCU vsa plačila, ki jih je prejel, če KUPEC odstopi od naročila. PRODAJALEC lahko odloži vračilo prejetih zneskov vse do vračila proizvodov oziroma dokler KUPEC ne dokaže, da je proizvode vrnil. PRODAJALEC vrne kupnino KUPCU na način, kot ga je kupec uporabil za plačilo, razen v primeru drugačnega dogovora. KUPEC ne nosi nobenih dodatnih stroškov v povezavi z vračilom. Če je reklamacija upravičena, se KUPCU povrnejo stroški pošiljanja.

14.1 Podlaga za vložitev reklamacije za napake na proizvodih

14.1.1 Proizvodi, ki niso bili dostavljeni oziroma pomembno odstopajo od specifikacije

Če KUPEC po prevzemu proizvoda ugotovi odstopanje od dogovorjene količine ali kakovosti oziroma katero koli drugo napako ali pomanjkljivost proizvoda, je o tem dolžan v osmih delovnih dneh obvestiti PRODAJALCA. Prav tako, če ugotovi, da se proizvod pomembno razlikuje od naročila. Skupaj z obrazcem za reklamacijo na naslov PRODAJALCA po elektronski pošti na naslov webshop@ravnesystems.com pošlje dokumentacijo, kot so račun, fotografije reklamiranega proizvoda in izpolnjeni standardni obrazec za reklamacijo.

PRODAJALEC je dolžan raziskati reklamacijo in zagotoviti rešitev v sedmih delovnih dneh.

14.1.2 Skrite napake

Če se, potem ko KUPEC prevzame proizvode, izkaže, da imajo ti napako, ki je ni bilo mogoče odkriti z običajnim pregledom ob njihovem prevzemu (skrita napaka), je KUPEC dolžan v osmih dneh po odkritju napake o tem obvestiti PRODAJALCA, pri gospodarskih pogodbah pa takoj. V nasprotnem primeru KUPEC ni več upravičen do reklamacije. PRODAJALEC ne odgovarja za napake, ki so odkrite po izteku šestih mesecev od prevzema proizvodov.

V primeru skrite napake je KUPEC dolžan potrebno dokumentacijo, kot so račun, fotografije, potrdilo o dostavi in izpolnjeni standardni obrazec za reklamacijo, poslati PRODAJALCU po elektronski pošti na naslov webshop@ravnesystems.com. PRODAJALEC je dolžan raziskati težavo in zagotoviti rešitev v enem mesecu po prejemu reklamacije. 

14.1.3 Prepozna dostava

Če KUPEC blaga ne prejme v okvirnem informativnem času, mora v treh delovnih dneh o tem obvestiti PRODAJALCA na elektronski naslov webshop@ravnesystems.com.

PRODAJALEC bo raziskal vzrok in predlagal rešitev v treh delovnih dneh.

15. Varovanje osebnih podatkov

PRODAJALEC zbira podatke KUPCA kot del obdelave naročila. PRODAJALEC upošteva zlasti določila Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) in drugo zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. PRODAJALEC lahko zbira, obdeluje in uporablja osebne podatke KUPCA brez privolitve KUPCA izključno v obsegu, potrebnem za pogodbeno razmerje, podajanje zahtevkov in izdajanje računov.

PRODAJALEC brez izrecne privolitve KUPCA njegovih podatkov ne bo uporabljal za promocijo ter tržne in mnenjske raziskave.

16. Varnost

PRODAJALEC pri posredovanju in shranjevanju podatkov in plačil uporablja najnaprednejša tehnološka in organizacijska orodja za varovanje osebnih podatkov in plačil KUPCA. Spletna stran deluje skladno s Standardom varnosti podatkov kartičnega poslovanja (PCI DSS).

17. Avtorske pravice

Vse pravice so pridržane. Vsi podatki in gradiva (pisna in grafična) na spletnih straneh PRODAJALCA so v zakonsko dovoljenih okvirih predmet avtorskih pravic in drugih oblik intelektualne lastnine, ki jih uresničuje PRODAJALEC. Uporabnik lahko vsebine s spletne strani PRODAJALCA uporablja izključno v osebne, tj. nekomercialne namene. Kakršna koli uporaba spletnih strani PRODAJALCA v komercialne namene je prepovedana.

Vse podatke in gradiva (pisna ali grafična) je dovoljeno reproducirati izključno v nekomercialne namene, pri čemer je treba upoštevati vsa opozorila o avtorskih in drugih pravicah. Podatkov in gradiv, objavljenih na tej spletni strani, v nobenem primeru ni dovoljeno kopirati, reproducirati ali posredovati v komercialne namene, razen z izrecnim pisnim privoljenjem PRODAJALCA ali vnaprejšnjim dovoljenjem PRODAJALCA, ki je imetnik vseh pravic intelektualne lastnine. Kakršno koli reproduciranje in kopiranje vsebin te spletne strani mora biti označeno z logotipom SIJ RAVNE SYSTEMS, skladno s celostno grafično podobo družbe – vse pravice so pridržane.

Spletne strani PRODAJALCA lahko vsebujejo tudi podatke in/ali gradiva tretjih oseb in povezave na njihove spletne strani. PRODAJALEC ne odgovarja za njihove vsebine in politiko varovanja zasebnosti kot tudi ne za veljavnost in točnost podatkov, prikazanih na spletnih straneh tretjih oseb. PRODAJALEC ne prevzema nobene odgovornosti, če KUPCI ali UPORABNIKI obiskujejo in uporabljajo spletne strani na teh povezavah.

18. Piškotki

PRODAJALEC na svojih spletnih straneh uporablja datoteke, imenovane piškotki. Te beležijo strani, ki jih je KUPEC obiskal, in spremljajo, kaj je na teh straneh počel. PRODAJALEC piškotke uporablja za delovanje spletnih strani in izključno v lastne analitične namene.

Če se KUPEC z uporabo strinja, ga prosimo, da to izrazi ob prvem obisku strani s klikom na povezavo »Strinjam se«, s čimer se strinja z nastavitvijo piškotkov za analitiko, personalizacijo, oglaševanje, ponovno trženje in shranjevanje drugih piškotkov drugih spletnih mest, ki mu lahko izboljšajo uporabniško izkušnjo. Če KUPEC ob prvem obisku v pojavnem oknu za piškotke klikne na gumb »Zapri« ali nadaljuje ogled spletnih strani, bo PRODAJALEC nastavil piškotke, nujne za delovanje spletnega mesta in analitiko, medtem ko bodo piškotki za personalizacijo, oglaševanje, ponovno trženje in drugi piškotki tretjih oseb, potrebni za boljšo uporabniško izkušnjo, blokirani.

19. Tehnična podpora

Oddelek za podporo kupcem PRODAJALCA je usposobljen za odgovarjanje na vprašanja o vseh proizvodih PRODAJALCA in na splošna vprašanja o njegovih spletnih straneh. Na oddelek za podporo kupcem se lahko obrnete na dva načina:

 • po telefonu: +386 (2) 870 77 00 (od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure),
 • po elektronski pošti: webshop@ravnesystems.com.

20. Sodna pristojnost

Skladno z veljavnim pravom je PRODAJALEC dolžan obvestiti KUPCE o obstoju Evropske platforme za spletno reševanje sporov (ODR Platform), ki se lahko uporabi za zunajsodno reševanje sporov. Za vzpostavitev platforme je odgovorna Evropska komisija. Evropska platforma za spletno reševanje sporov je dosegljiva na naslovu https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

PRODAJALEC in KUPEC se strinjata, da bosta spore reševala sporazumno. Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletne trgovine in teh »Pogojev spletne prodaje« ter jih PRODAJALEC in KUPEC ne bosta zmogla rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

21. Končne določbe

Trenutno veljavni »Pogoji spletne prodaje« so objavljeni v spletni trgovini www.sij.ravneknives.com v razdelku »Pogoji poslovanja«. Enako velja za vse spremembe in dopolnila k »Pogojem spletnega poslovanja«, ki izhajajo iz sprememb prodajne politike PRODAJALCA ali sprememb trenutno veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji.

Ob spremembah ali dopolnitvah »Pogojev spletne prodaje« jih mora KUPEC potrditi, sicer ne bo mogel oddati naročila za proizvode.

Ti »Pogoji spletne prodaje« stopijo v veljavo 1. januarja 2019 in veljajo do preklica.

Priponke