Reklamacijski proces

Standardni obrazec za reklamacijo je dostopen na spletu (tukaj in ga mora KUPEC poslati po elektronski pošti na naslov PRODAJALCA: webshop@ravnesystems.com.

V primeru pravočasne in upravičene reklamacije KUPEC lahko:

  • zahteva odpravo napake ali drug proizvod brez napake,
  • zahteva znižanje kupnine,
  • odstopi od naročila.

PRODAJALEC mora v 14 dneh vrniti KUPCU vsa plačila, ki jih je prejel, če KUPEC odstopi od naročila. PRODAJALEC lahko odloži vračilo prejetih zneskov vse do vračila proizvodov oziroma dokler KUPEC ne dokaže, da je proizvode vrnil. PRODAJALEC vrne kupnino KUPCU na način, kot ga je kupec uporabil za plačilo, razen v primeru drugačnega dogovora. KUPEC ne nosi nobenih dodatnih stroškov v povezavi z vračilom. Če je reklamacija upravičena, se KUPCU povrnejo stroški pošiljanja.

Podlaga za vložitev reklamacije za napake na proizvodih

Proizvodi, ki niso bili dostavljeni oziroma pomembno odstopajo od specifikacije

Če KUPEC po prevzemu proizvoda ugotovi odstopanje od dogovorjene količine ali kakovosti oziroma katero koli drugo napako ali pomanjkljivost proizvoda, je o tem dolžan v osmih delovnih dneh obvestiti PRODAJALCA. Prav tako, če ugotovi, da se proizvod pomembno razlikuje od naročila. Skupaj z obrazcem za reklamacijo na naslov PRODAJALCA po elektronski pošti pošlje dokumentacijo, kot so račun, fotografije reklamiranega proizvoda in izpolnjeni standardni obrazec za reklamacijo.

PRODAJALEC je dolžan raziskati reklamacijo in zagotoviti rešitev v sedmih delovnih dneh.

Skrite napake

Če se, potem ko KUPEC prevzame proizvode, izkaže, da imajo ti napako, ki je ni bilo mogoče odkriti z običajnim pregledom ob njihovem prevzemu (skrita napaka), je KUPEC dolžan v osmih dneh po odkritju napake o tem obvestiti PRODAJALCA, pri gospodarskih pogodbah pa takoj. V nasprotnem primeru KUPEC ni več upravičen do reklamacije. PRODAJALEC ne odgovarja za napake, ki so odkrite po izteku šestih mesecev od prevzema proizvodov.

V primeru skrite napake je KUPEC dolžan potrebno dokumentacijo, kot so račun, fotografije, potrdilo o dostavi in izpolnjeni standardni obrazec za reklamacijo, poslati PRODAJALCU po elektronski pošti na naslov webshop@ravnesystems.com. PRODAJALEC je dolžan raziskati težavo in zagotoviti rešitev v enem mesecu po prejemu reklamacije.

Prepozna dostava

Če KUPEC blaga ne prejme v okvirnem informativnem času, mora v treh delovnih dneh o tem obvestiti PRODAJALCA na elektronski naslov webshop@ravnesystems.com.

PRODAJALEC bo raziskal vzrok in predlagal rešitev v treh delovnih dneh.

Priponke