Postopek naročanja

Da bi lahko UPORABNIK oddal naročilo, se mora pred postopkom naročanja prijaviti v svoj račun.

Naročilo je mogoče oddati samo za proizvode na zalogi, količina naročenih proizvodov pa ne sme biti manjša od minimalnega naročila. Če sta oba pogoja izpolnjena, se naročilo lahko odda.

Postopek naročanja poteka v štirih korakih:

  1. korak: izdelki,
  2. korak: naslov za dostavo,
  3. korak: pregled in plačilo,
  4. korak: potrditev naročila.

Naročilo KUPCA bo sistemsko potrjeno tako, da se na elektronski naslov KUPCA, ki ga je ta navedel ob oddaji naročila, pošlje samodejno ustvarjeno elektronsko sporočilo (z naslovom »Potrdilo o prejemu naročila«). V samodejno ustvarjenem elektronskem sporočilu bosta prikazana ime KUPCA in povzetek naročila. Od tega trenutka naprej bodo vse cene in drugi pogoji fiksni ter bodo veljali tako za PRODAJALCA kot za KUPCA.

Prodajna pogodba oziroma naročilo (tj. prvo elektronsko sporočilo s potrdilom o prejemu naročila) se v elektronski obliki shrani na strežniku spletne trgovine.

Naročilo bo potrjeno samo, če bo KUPEC dal vse podatke, potrebne za uspešno dokončanje naročila, in poravnal znesek naročila v petih delovnih dneh od prejema elektronske potrditve naročila. KUPEC jamči za pravilnost vseh podatkov, ki so potrebni za oddajo naročila. Če so vsi podatki ali del podatkov o naslovu za dostavo nepravilni in se je blago zaradi tega vrnilo v skladišče PRODAJALCA, bo KUPEC odgovarjal za vse posledice, PRODAJALEC pa mu bo zaračunal administrativne stroške in stroške pošiljanja, ki nastanejo zaradi vrnitve naročila oziroma naročil.

PRODAJALEC si pridržuje pravico do zavrnitve naročila KUPCA, če je z njim v sporu glede izpolnitve preteklega naročila ali plačila zanj oziroma če KUPEC ne izpolnjuje teh »Pogojev spletne prodaje«.

Obveznosti PRODAJALCA nastanejo na dan, ko ta prejme in potrdi naročilo KUPCA.

Oddano naročilo

Po oddaji naročila KUPEC prejme samodejno ustvarjeno elektronsko sporočilo, da je naročilo sprejeto, in predračun. Povzetek naročila je dostopen tudi v računu uporabnika. PRODAJALEC si pridržuje pravico, da lahko za potrebe preverjanja podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dostave pokliče KUPCA na njegovo kontaktno telefonsko številko ali mu piše po e-pošti. PRODAJALEC lahko KUPCA sproti obvešča o posodobljenih podatkih v zvezi z dostavo proizvodov.

Odprema/dostava naročila

PRODAJALEC v dogovorjenem roku proizvode pripravi, odpošlje in KUPCA po elektronski pošti obvesti o podrobnostih pošiljke.

Izdaja računa

Na dan odpreme se izda račun, ki se priloži k pošiljki/odposlanim proizvodom. Ko špediter/prevoznik prevzame naročene proizvode, PRODAJALEC na elektronski naslov KUPCA pošlje račun v formatu PDF. KUPEC si račun lahko ogleda v svojem računu v razdelku »Pretekla naročila«.

Račun vsebuje podatke o proizvodih, količinah, cenah, skupni vrednosti proizvodov, stroških pošiljanja, DDV-ju in skupnem znesku za plačilo.

KUPEC mora ob prejemu računa v PDF-obliki potrditi, da so podatki pravilni. PRODAJALEC ne upošteva kasnejših pritožb o pravilnosti podatkov na izdanem(ih) računu(ih).