Spletno povpraševanje

Za proizvode, ki jih trenutno ni na zalogi, je povpraševanje mogoče oddati po spletu. Če PRODAJALEC proizvodov nima na zalogi, si pridržuje pravico, da ponudbo pošlje po elektronski pošti. PRODAJALEC bo v treh delovnih dneh po prejemu povpraševanja po elektronski pošti obvestil KUPCA o razpoložljivosti blaga. Povpraševanja za proizvode, ki jih trenutno ni na zalogi, ni mogoče oddati po spletu. KUPEC lahko odda naročilo v pisni obliki tako, da ga pošlje po elektronski pošti na naslov webshop@ravnesystems.com.

KUPEC lahko svoja povpraševanja in prejete ponudbe spremlja tudi v svojem računu v razdelku »Pretekla naročila«.