Preklic naročila

KUPEC lahko prekliče naročilo tudi po oddaji. Naročilo lahko prekliče v svojem računu v razdelku »Pretekla naročila« s klikom na gumb »Preklic naročila«. To je mogoče narediti samo z naročili, ki imajo status »V OBDELAVI«. V primeru preklica naročila je KUPEC dolžan pisno potrdilo o preklicu poslati PRODAJALCU po elektronski pošti na naslov webshop@ravnesystems.com.

KUPEC ne nosi nobenih stroškov, povezanih s preklicem naročila. Pri plačilu z bančnim nakazilom bo PRODAJALEC v petih delovnih dneh po prejemu preklica naročila vrnil kupnino na bančni račun KUPCA.